Politică de confidențialitate

Această Politică de Confidențialitate are scopul de a descrie politica societății Depanten Gel în ceea ce privește colectarea, utilizarea și partajarea datelor personale în legătură cu utilizarea site-ului nostru depantengel

.ro (denumit în continuare „Serviciul”). Prin accesarea și utilizarea Serviciului nostru, vă exprimați acordul în ceea ce privește colectarea, utilizarea și partajarea informațiilor și datelor personale puse la dispoziție conform acestei Politici de Confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu aceste aspecte, vă rugăm să nu accesați sau să utilizați Serviciul nostru.

Ne rezervăm dreptul de a modifica această Politică de Confidențialitate în orice moment, fără notificare prealabilă. Vom publica versiunea revizuită și data intrării în vigoare. Politica revizuită va deveni valabilă în termen de 180 de zile de la data publicării și se va aplica utilizatorilor care au acceptat versiunea anterioară a Politicii. Accesul continuu la Serviciu și utilizarea acestuia după acest termen implică acceptarea automată a Politicii revizuite. Prin urmare, vă recomandăm să consultați periodic pagina de Politică de Confidențialitate.

INFORMAȚIILE COLECTATE

Colectăm și prelucrăm următoarele informații furnizate de utilizator în legătură cu accesarea și utilizarea Serviciului:

Nu colectăm informații personale.

MODALITĂȚI DE COLECTARE A INFORMAȚIILOR

Informațiile sunt colectate/procesate în următoarele situații:

(1) La crearea unui cont nou pe site: Nu;

(2) În cazul interacțiunii cu site-ul: Utilizarea cookie-urilor și a altor tehnologii similare în conformitate cu Politica privind cookie-urile, etc.;

(3) Pe baza consimțământului (de exemplu, abonarea la buletin informativ): Nu;

(4) Atunci când ne contactați direct sau prin intermediul formularelor de contact;

(5) În cazul efectuării unei plăți: Nu. Nu stocăm datele cardurilor pe serverul nostru, deoarece plata se realizează în mod securizat prin intermediul unui procesator de plăți (cum ar fi PayPal, Stripe, MobilPay, PayU, etc.).

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE

Utilizăm informațiile colectate în următoarele scopuri:

  • Comentarii de la utilizatori.

Dacă intenționăm să utilizăm informațiile colectate în alte scopuri, vă vom solicita consimțământul în prealabil și le vom utiliza doar în scopurile pentru care a fost obținut consimțământ

, respectând cerințele acestuia. Excepția poate fi făcută doar în cazul îndeplinirii unor cerințe sau obligații legale impuse de lege.

Nu vom partaja informațiile personale colectate către terțe părți fără consimțământul dvs., cu excepția unor situații limitate, precum cele enumerate mai jos.

Nu condiționăm transferul către aceste terțe părți de utilizarea informațiilor în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate și transferate și ne asigurăm că acestea nu sunt stocate pentru o perioadă mai lungă decât cea acordată la momentul colectării, în vederea îndeplinirii scopului.

Este posibil să partajăm informațiile colectate în următoarele situații: (1) pentru a respecta obligațiile legale sau a aplica deciziile judecătorești; (2) pentru a demonstra consimțământul acordat în cadrul acestei Politici de Confidențialitate; (3) pentru a răspunde reclamațiilor referitoare la încălcarea drepturilor terțelor părți de către Serviciul nostru. În cazul în care Serviciul nostru sau compania fuzionează sau este achiziționată de către o altă companie, informațiile colectate vor fi considerate active transferate către noul proprietar.

STOCAREA INFORMAȚIILOR COLECTATE

Vom păstra informațiile colectate până la ștergerea contului sau atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate, așa cum este detaliat în prezenta Politică de Confidențialitate. Vom fi obligați să păstrăm anumite informații pentru o perioadă mai lungă, cum ar fi înregistrările contabile impuse de legislația în vigoare sau în scopuri legitime, cum ar fi aplicarea legii și prevenirea fraudelor.

Datele anonime și informațiile agregate, care nu vă pot identifica direct sau indirect, pot fi stocate pe termen nedeterminat.

DREPTURILE DVS.

În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți dreptul de a accesa, rectifica sau șterge datele personale colectate de către noi, precum și dreptul de a primi o copie a acestor date. Aveți dreptul de a vă opune sau restricționa prelucrarea anumitor date personale și de a adresa petiții sau reclamații autorității competente cu privire la drepturile dvs. Pentru a exercita aceste drepturi, vă puteți contacta prin intermediul următoarelor coordonate: Depanten Gel, Str. Stefan Grigorescu, nr. 12B, email: [email protected].